LÆGEMIDDELUDFØRINGSENHEDER

januar 26, 2021

– Når det kommer til design af innovative lægemiddelleveringsanordninger…

– Når det kommer til design af innovative lægemiddelleveringsanordninger, spiller de højtydende materialer en vigtig rolle. Det er vores partner Victrex godt klar over.