Våra Material

PA4.6

Polyamid 4.6 (PA 4.6) är en alifatisk polyamid. Trots likheten i molekylstruktur med PA 6.6, har PA 4.6 högre smältpunkt, kristallinitet och snabbare kristallisation. PA 4.6 tar upp mera fukt än andra polyamider. EGENSKAPER

 • Hög temperaturresistens, med en smältpunkt på 295 C
 • Utmärkta mekaniska egenskaper och kemikalieresistens
 • Låg kryp och utmärkta utmattningsegenskaper
 • Lättflytande
 • Låg nötning

ASA

ASA är en amorf termoplast med en glasomvandlingstemperatur på 100 C. ASA erbjuder en kombination av mekaniska och kemiska egenskaper till en låg kostnad. ASA har bättre UV beständighet än ABS. Men slagtåligheten är lägre i kyla än ABS. EGENSKAPER

 • God mekanisk hållfasthet och kemikaliebeständighet, dock ej mot lösningsmedel.
 • Hög slagseghet, ythårdhet och ytfinish
 • Mycket god färgbeständighet
 • God utomhusbeständighet och dimensionstabilitet

MPPE

Modifierad fenylenoxidplast (MPPE) är en blandning av högslagfast polystyrene (HIPS) och fenyleneter (PPE) som även kallas Polyfenylenoxid (PPO). Denna högpresterande konstruktionsplast har utmärkta dielektriska och mekaniska egenskaper, samt hög värmetålighet. Ren PPE (utan HIPS, nylon eller liknande) är en termoplast med en glasomvandlingstemperatur på minst 200 C. EGENSKAPER

 • Polymerblandning av PPO och PS med en amorf struktur och en glasomvandlingstemperatur på 140 C
 • Låg densitet
 • Låg fuktupptagning
 • Utmärkt hydrolysbeständighet
 • Kemikaliebeständig mot svaga syror, alkalier, vissa alifatiska kolväten och varmvatten; ej beständig mot aromatiska och halogenerade kolväten samt starka syror.
 • Goda mekaniska egenskaper över ett brett temperaturområde
 • Låg skevningsbenägenhet vid höga temperaturer

PA6

Polyamid (PA) 6 är en av de vanligaste konstruktionsplasterna. PA 6 uppfattas som något lättare att bearbeta och har högre slagseghet än PA6.6. Fuktupptagningen är högre och värmetåligheten 30-40 C lägre än Pa 6.6 EGENSKAPER

 • Semi-kristallin struktur med en Tg på 50 C och smältpunkt på 223 C
 • Enkelt att bearbeta
 • Hög slagtålighet
 • Bra mekaniska egenskaper upp till 120-140 C
 • Kemikaliebeständig mot starka syror och alkalier.
 • Moderat pris
 • Hög luftupptagning

PA6.6

Polyamid (PA) 6.6 är en av de vanligast förekommande konstruktionsplasterna, p g a ett förhållandevis lågt pris, lätt att processa, hög slagtålighet och hög värmetålighet. EGENSKAPER

 • Semikristallin struktur med en Tg på 50 C och en smälttemperatur på 255 C
 • Lätt att bearbeta
 • Hög slagseghet
 • Goda mekaniska egenskaper upp till 140-160 C
 • Utmärkt kemikalie resistens mot oljor, fetter och de mesta lösningsmedel, dock begränsad beständighet mot starka syror och alkalier
 • Hög fuktupptagning

PBT

Polybutylentereftalat (PBT) är en av de vanligaste semi-kristallina konstruktions plasterna. Jämfört med PA 6.6 så har PBT lägre fuktupptagning och bättre krypresistens upp till 130 C, på bekostnad av lägre slagtålighet och svårare att bearbeta. EGENSKAPER

 • Semi-kristallin struktur med en Tg på 60 C och en smälttemperatur på 217 C
 • Hög styvhet, hållfasthet och hårdhet
 • God termisk stabilitet
 • Låg fuktupptagning och hög dimensionsstabilitet
 • Utmärkt nötningsbeständighet
 • Kemikalieresistent mot alifatiska kolväten, oljor och fetter; ej resistent mot alkalier, starka syror och hydrolys
 • Blank yta
 • Resistent mot UV

PC

Polykarbonat (PC) är en amorf konstruktionsplast med en glasomvandlingstemperatur på 150 C. Polykarbonat har egenskaper som hög styvhet och seghet upp till 135 C. Glasfiberfyllda PC kvaliteter har en mycket bra krypresistens upp till 145 C och utmärkt slagseghet. EGENSKAPER

 • Amorf struktur med en kontinuerlig användningstemperatur på 115 C
 • Hög styvhet, hårdhet och seghet över ett brett temperaturområde, från -150 C till + 135 C
 • Transparent och hög glans i sin naturliga form
 • Utmärkta infärgningsmöjligheter
 • Flamskyddande kvaliteter
 • Begränsad kemikaliebeständighet; särskilt känslig för mikrosprickbildning och hydrolys.
 • Känslig för brottanvisningar

PEEK

Polyetereterketon (PEEK) är den enda termoplasten som kan uppnå mekaniska egenskaper vid över 300 C. Denna semi-kristallina aromatiska polymer betraktas som den exklusivaste termoplasten som finns på marknaden idag. EGENSKAPER

 • Semi-kristallin struktur med en glasomvandlingstemperatur på 143 C och smälttemperatur på 343 C
 • Resistent mot höga och låga temperaturer
 • Kemikaliebeständigt mot de flesta kemikalier, även vid höga temperaturer
 • Flamskyddad utan några tillsatser
 • Oöverträffad hydrolysbeständighet
 • Låg rökutveckling vid förbränning
 • God nötningsbeständighet och låg friktion
 • Utmärkta mekaniska egenskaper
 • Beständig mot strålning

PEI

Polyeterimid (PEI) är en amorf högtemperatur plast med en glasomvandlingstemperatur på 215 C. Polyeterimiden är i naturlig form gult transparent. Egenskaperna är närmast identiska med PES. PEI har bättre mekaniska egenskaper, UV resistens och lägre rök emission än PES. Men temperatur egenskaperna och kemikalie- och hydrolysbeständigheten är något bättre hos PES. EGENSKAPER

 • Amorf struktur med en glasomvandlingstemperatur på 215 C.
 • Goda krypegenskaper
 • Bra hydrolysbeständighet
 • God kemikalie resistens
 • Hög temperatur resistens
 • Flamskyddad utan några tillsatser
 • Låg upptagning av mikrovågor
 • Dimonsionsstabilt
 • Låg rök emission

PES

Polyetersulfon (PES) bildar tillsammans med PSU och PEI en grupp av amorfa aromatiska högtemperatur plaster. PES kännetecknas av mycket goda krypegenskaper, utmärkt kemikaliebeständighet och är flamskyddad utan några tillsatsmedel. EGENSKAPER

 • Amorf struktur med en glasomvandlingstemperatur på 220 C.
 • Transparent
 • Utmärkt hydrolys beständighet
 • God kemikaliebeständighet
 • God temperaturbeständighet
 • Låg upptagning av mikrovågor

POM

Polyoxymetylen (POM) är en av de mest förekommande semi-kristallina konstruktionsplasterna p g a dess kombination av styvhet, seghet och dimensionsstabilitet. Den regelbundna molekylstrukturen hos POM gör att den uppnår en kristallinitetsgrad på 80 %, vilket är högre än någon annan plast förutom PE. POM finns både som homo- och copolymer. Homopolymeren har en högre kristallinitet vilket ger bättre nötningsegenskaper, samt styvare och hårdare, medan copolymeren har något bättre kemikalieresistens och är lättare att processa. EGENSKAPER

 • Semi-kristallin struktur med en glasomvandlingstemperatur på – 60 C och en kristallin smältpunkt på 165 C.
 • Utmärkta nötningsegenskaper
 • Hög slagtålighet ner till – 40 C.
 • Hög styvhet och hårdhet
 • Goda utmattningsegenskaper
 • Låg vattenupptagning
 • God kemikalie resistens
 • Lätt att bearbeta
 • Hög formkrymp
 • Flamskyddande kvaliteter finns ej

PPA

Polyftalamid (PPA) är en semi-kristallin, delvis aromatisk hög temperatur plast som kan användas under långa perioder i temperaturer upp till 185 C. PPA har mycket goda mekaniska egenskaper och hög styvhet till en rimlig kostad. EGENSKAPER

 • Semi-kristallin struktur med en glasomvandlingstemperatur på 126 C och en smältpunkt på 312 C.
 • Mycket goda mekaniska egenskaper, som styvhet och draghållfasthet.
 • Goda krypegenskaper upp till 200 C.
 • God kemikalieresistens mot oljor, fetter, aromatiska, och alifatiska kolväten. Begränsad mot starka syror
 • Relativt låg fuktupptagning
 • Goda nötnings- och friktionsegenskaper

PPS

Polyphenylenesulfide (PPS) är en aromatisk semi-kristallin hög temperatur plast med en glasomvandlingstemperatur på 85-90 C och en kristallin smältpunkt på 280-290 C. Utmärkande för PPS är goda krypegenskaper, kemikaliebeständighet mot en mängd olika organiska och oorganiska lösningar och är flamskyddat utan några tillsatser. Användandet av PPS i sin naturliga form är begränsad p g a de dåliga mekaniska egenskaperna. Inblandning av glasfiber förbättrar de mekaniska egenskaperna dramatiskt. De flesta tillämpningar är med glasfiberarmerad PPS. EGENSKAPER

 • Användningstemperatur på 220-240 C
 • Goda krypegenskaper
 • Utmärkt kemikalie beständighet
 • Exceptionellt hög styvhet och hårdhet upp til 80 C.
 • Flamskyddad utan några tillsatser
 • Flyter bättre än de flesta andra högtemperatur plaster
 • Begränsad slagtålighet
 • Begränsade infärgningsmöjligheter

PSU

Polysulfon (PSU). De amorfa, aromatiska högtemperatur plasterna som PEI, PES och PSU karaktäriseras som krypresistenta, kemikaliebeständiga mot de flesta kemikalierna och flammskyddade. PSU har lägre pris än PEI, PES och generellt något sämre egenskaper. EGENSKAPER

 • Amorf struktur med en Tg på 190 C
 • Utmärkt hydrolysbeständighet
 • Bra kemikaliebeständig
 • Flammskyddad
 • Hög värmetålighet
 • Bra mot mikrovågor

ABS

Akrylnitril – Butadien – Styren (ABS) är en blandning av SAN block sampolymer med en butadien – gummi. ABS har en högre slagtålighet men lägre styvhet än SAN. Egenskaperna hos ABS varierar mycket beroende på hur mycket butadiengummi och akrylnitril som används i copolymeren. EGENSKAPER

 • Amorf struktur med en Tg på 105-115 C, beroende på ABS kvalitet
 • Opak med normalt en svagt gul toning
 • Hög glans
 • Hög styvhet och hårdhet upp till 80C
 • Slagfast, även vid -40 C
 • Hög reptålighet
 • Kemikaliebeständig, särskilt mot mikrosprickbildning
 • Utmärkta elektriska egenskaper
 • Ej resistent mot UV

PVC

Polyvinylklorid (PVC) är en amorf volymplast. Vid tillverkning av PVC kan man använda olika polymeriseringsmetoder och kompounderingen kan materialets egenskaper påverkas mer än hos någon annan plast från mycket mjuk (t ex trädgårdsslang) till styv och hård (t ex avloppsrör). Vi skiljer vanligen mellan tre olika typer: Styv, mjukgjord eller latex PVC. EGENSKAPER

 • Lågt materialpris och densitet
 • Utmärkt kemikaliebeständighet
 • Absorberar inte fukt
 • Resistent mot mikroorganismer
 • Bra långtidshållfasthett
 • Kan fås livsmedelsgodkänd
 • Självslocknande (ej mjukgjord)
 • Bra UV-beständighet
 • Saltsyra bildas vid termisk nedbrytning (brand)

PP

Polypropen (PP) är en delkristallin volymplast. Polypropen förekommer som homopolymer, ”random”- eller ”block”- copolymer beroende på polymeriseringsmetod. Man kan också blanda polypropen med elastomerer (t ex EPDM) fylla den med talk (krita) eller armera den med glasfiber. På så sätt kan man få fram fler kvalitéer, med vitt skilda egenskaper, än hos någon annan plast. Vissa kvalitéer av polypropen klarar 140 C kortvarig topp- och 100 C kontinuerlig temperatur och kan därför klassas som konstruktionsplaster. EGENSKAPER

 • Lågt materialpris och densitet
 • Utmärkt kemikaliebeständighet
 • Absorberar inte fukt
 • Kan fås livsmedelsgodkänd
 • Utmattningsbeständighet
 • Dålig UV-beständighet (omodifierad)
 • Spröd i kyla (omodifierad)
 • Dålig reptålighet

PE

Polyeten (PE) är en delkristallin volymplast. Man klassificerar polyeten i olika grupper beroende på dess densitet och sidogrenar på polymerkedjorna: UHMWPE – Ultrahög molekylvikt, HDPE – Hög densitet, MDPE – Medeldensitet, LLDPE – Linjär låg densitet, LDPE – Låg densitet, PEX – Tvärbunden. När man polymeriserar eten till polyeten har man olika processer så att man får mer eller mindre sidogrenar på molekylkedjorna. Mindre antal sidogrenar ger högre kristallinitet, molekylvikt och densitet. EGENSKAPER

 • Lågt materialpris och densitet
 • Utmärkt kemikaliebeständighet
 • Försumbar fuktabsorptiont
 • Kan fås livsmedelsgodkänd
 • Hög elasticitet ned till <-50 C
 • Utmärkt nötningsbeständighet (för UHMWPE)
 • Lätt att infärga
 • Låg styvhet och draghållfasthet
 • Klarar ej temperaturer > 80 C
 • Svår att lackera

PS

Polystyren (PS) är en glasklar amorf volymplast. Vid polymerisering av styren får man en transparent, styv och hård plast med hög ytglans. Tyvärr är den mycket spröd. Ger man avkall på transparensen och styvheten, så kan man blanda den med 5 – 10% butadiengummi (BR) och får då det som benämns slagseg polystyren vilket betecknas HIPS. Slagsegheten för HIPS kan vara 5 gånger högre än för standardpolystyren. EGENSKAPER

 • Lågt materialpris
 • Hög transparens
 • Försumbar fuktabsorption
 • Livsmedelsgodkänd
 • Hög hårdhet och ytglans
 • Sprödhet
 • Dålig kemikaliebeständighet
 • Låg mjukningstemperatur
 • Gulnar utomhus

Vill du höra mer om våra material?

Ta kontakt med oss direkt