LEVERINGSANORDNINGER

oktober 25, 2021

– Når det kommer til design av innovative legemiddelleveringsenheter, spiller de høyytende materialene en viktig rolle. Det er vår partner Victrex godt klar over.