Resirkulert plast blir til råvarer av høy kvalitet

oktober 25, 2021

“Vi er forpliktet til innovasjon for å øke sirkulariteten og effektiv bruk av plastmaterialer” – Repsol.

Repsol Reciclex® er et nytt materiale laget av plastavfall som er inkorporert i jomfruelige harpikser og som opprettholder de samme kvalitetene, og sikrer materialets konsistens og funksjonalitet for den endelige påføringen. Med denne nye produktserien utvider Repsol sin forpliktelse til sirkulær økonomi ved å lage mer bærekraftige, innovative løsninger.

Lukke sløyfen

Prosessen starter med innsamling av plastavfall som har nådd slutten av sin levetid og fortsetter med den mekaniske resirkuleringen, som er en fysisk prosess der plast separeres og brytes ned for å kunne føres tilbake til nye produksjonsprosesser i Rapsols petrokjemiske komplekser. Resultatet er produksjon av et nytt plastmateriale som har samme egenskaper og funksjonalitet som det jomfruelige råmaterialet, som kreves for den endelige bruken i blant annet containere, bilkomponenter og utemøbler.

Sirkulære fordeler

Det bidrar til å redusere mengden avfall som sendes til deponier.
Den fremmer bruk av resirkulerte produkter som er i samsvar med markedskrav.
Rapsol tilbyr sine kunder innovative løsninger som er mer bærekraftige, åpner nye markeder og kommersialiserer plastråvarer med resirkulerte materialer.
Rapsol minimerer bruken av jomfruelige råvarer, noe som gjør dem i stand til å styrke sin forpliktelse til sirkulær økonomi ytterligere og bruke den gjennom hele verdikjeden.

Der har du det. I Repsol Reciclex®-serien produserer de høykvalitets råplastmaterialer som inneholder en del av post-forbrukerplast som har fullført sin levetid og ellers ville havnet på et deponi.