MATERIALER

VÅRE MATERIALER

Det finnes mange forskjellige materialer i plastindustrien. Her finner du hvilke materialer vi jobber med og tilbyr for å alltid sikre høy kvalitet for våre kunder.

PA4.6

Polyamid 4.6 (PA 4.6) er en alimatisk polyamid. Trots likheter i molekylstruktur med PA 6.6 har PA 4.6 en høyere smeltepunkt og en raskare smelting. PA 4.6 tar opp mer fukt enn andre polyamider.

EGENSKAPER

 • Høy temperaturbeständighet, med en smältpunkt på 296 C
 • Utmärkta mekaniska egenskaper og kemisk beständighet
 • Låg krypning og utmerketa utmattningsegenskaper
 • Mycket flytande
 • Låg nötning

ASA

ASA er en amorf termoplast med en glasstemperatur på 100 C. ASA tilbyr en kombinasjon av mekaniske og kemiske egenskaper til en lav kostnad. ASA har bedre UV-beständighet enn ABS. Menn slaghållfastheten er lavere i kyla enn ABS.

EGENSKAPER

 • Gud mekanisk styrka og kemisk beständighet, men inte mot løsningsmiddel
 • Hög slaghållfasthet, ythårdhet og ytfinish
 • Mycket bh-fargebeständighet
 • Bra motstand utomhus og dimensjonsstabilitet

MPPE

Modifisert fenylenoksidplast (MPPE) er en blanding av høystyrke plystyren (HIPS) og fenyleneter (PPE), også kjent som polyfenylenoksid (PPO). Denne høyytelses strukturelle plasten har utmerkede dielektriske og mekaniske egenskaper, samt høy termisk motstand. Ren PPE (uten HIPS, nylon eller lignende ingredienser) er en termoplast med en glasstemperatur på minst 200 C.

KJENNETEGN

 • Polymerblanding av PPO og PS med en amorf struktur og en glasstemperatur på 140 C
 • Lav tetthet
 • Lav fuktighetsabsorpsjon
 • Utmerket hydrolysemotstand
 • Kemisk motstand mot svake syrer, alkalier, visse alifatiske hydrokarboner og varmt vann. Ikke motstandsdyktig mot aromatiske og halogenerte hydrokarboner og sterke syrer.
 • Gode mekaniske egenskaper over et bredt temperaturområde
 • Lav skjevhetstendens ved høye temperaturer

PA6

Polyamid (PA) 6 er en av de vanligste strukturelle plastene. PA 6 oppleves som litt lettere å bearbeide og har høyere slagstyrke enn PA 6.6. Fuktighetsabsorpsjonen er høyere og termisk motstand er 30-40 C lavere enn PA 6,6.

FUNKSJONER

 • Halvkrystallinsk struktur med en Tg på 50 C og et smeltepunkt på 223 C
 • Enkel å behandle
 • Høy slagfasthet
 • Gode mekaniske egenskaper opptil 120-140 C
 • Kjemikaliebestandig mot sterke syrer og alkalier
 • Moderat pris
 • Høy luftabsorpsjon

PA6.6

Polymid (PA) 6.6 er en av de vanligste strukturelle plastene. Det er til en relativt lav pris, lett å behandle, høy slagfasthet og høy termisk motstand.

KJENNETEGN

 • Halvkrystallinsk struktur med en Tg på 50 C og en smeltetemperatur på 225 C
 • Enkel å behandle
 • Høy slagfasthet
 • Gode mekaniske egenskaper opp til 140-160 C
 • Utmerket kjemisk motstandsdyktighet mot oljer, fett og de fleste løsemidler. Men begrenset motstand mot sterke syrer og alkalier
 • Høy fuktighetsabsorpsjon

PBT

Polybutylentereftalat (PBT) er en av de vanligste semikrystallinske konstruksjonsplastene. Sammenlignet med PA 6.6 har PBT lavere fuktighetsabsorpsjon og krypemotstand opp til 130 C, på bekostning av lavere slagfasthet og hardere prosessering.

KJENNETEGN

 • Halvkrystallinsk struktur med en TG på 60 C og en smeltetemperatur på 217 C
 • Høy stivhet, styrke og hardhet
 • God termisk stabilitet
 • Lav fuktighetsabsorpsjon og høy dimensjonsstabilitet
 • Utmerket slitestyrke
 • Kjemikaliebestandig mot alifatiske hydrokarboner, oljer og fett. Ikke motstandsdyktig mot alkalier, sterke syrer og hydrolyse
 • Blank finish
 • Resistent mot UV

PC

Polykarbonat (PC) er en amorf strukturplast med en glassovergangstemperatur på 150 C. Polykarbonat har egenskaper som høy stivhet og seighet opp til 135 C. Glassfiberfylte PC-kvaliteter har en meget god krypmotstand opp til tp 145 C og en utmerket slagfasthet.

KJENNETEGN

 • Amorf struktur med en kontinuerlig driftstemperatur på 115 C
 • Høy stivhet, hardhet og seighet over et bredt temperaturområde, fra -150 C til + 135 C
 • Utmerket fargeleggingsmuligheter
 • Transparent og høyglans i sin naturlige form
 • Flammehemmende egenskaper
 • Begrenset kjemisk resistens, spesielt følsom for mikrospray, dannelse og hydrolyse
 • Følsom for brudd

PEEK

Polyetheretherketon (PEEK) er den eneste termoplasten som kan oppnå mekaniske egenskaper ved over 300 C. Denne semi-krystallinske aromatiske polymeren anses å være den eksklusive termoplasten som er tilgjengelig på markedet i dag.

KJENNETEGN

 • Halvkrystallinsk struktur med glassovergangstemperatur på 143 C og en smeltetemperatur på 343 C
 • Tåler høye og lave temperaturer
 • Kjemikaliebestandig mot de fleste kjemikalier, selv ved høye temperaturer
 • flammehemmende middel uten tilsetningsstoffer
 • Uovertruffen hydrolysemotstand
 • Lav røykutvikling under forbrenning
 • God slitestyrke og lav friksjon
 • Utmerkede mekaniske egenskaper

PEI

Polytermid (PEI) er en amorf høytemperaturplast med en glassovergangstemperatur på 215 C. Polystermidet er i naturlig form gul transparent. Egenskapene er nesten identiske med PES. PEI har bedre mekaniske egenskaper, UV-motstand og lavere røykutslipp enn PES. Men temperaturegenskapene og kjemisk og hydrolyseresistens er litt bedre ved PES.

KJENNETEGN

 • Amorf struktur med en glassovergangstemperatur på 2015 C
 • Gode krypeegenskaper
 • God hydrolysemotstand
 • God kjemikaliebestandighet
 • Høy temperaturmotstand
 • flammehemmende middel uten tilsetningsstoffer
 • Lavt opptak av mikrobølger
 • Dimonsions stabil
 • Lavt røykutslipp

PES

Polyetersulfon (PES) sammen med PSU og PEI danner en gruppe amorfe aromatiske høytemperaturplaster. PES kjennetegnes ved meget gode krypeegenskaper, utmerket kjemikaliebestandighet og er flammehemmende uten tilsetningsstoffer.

KJENNETEGN

 • Amorf struktur med glassovergangstemperatur på 220 C
 • Transparent
 • Utmerket hydrolysemotstand
 • God kjemikaliebestandighet
 • God temperaturmotstand
 • Lavt opptak av mikrobølger

POM

Polyetersulfon (PES) sammen med PSU og PEI danner en gruppe amorfe aromatiske høytemperaturplaster. PES kjennetegnes ved meget gode krypeegenskaper, utmerket kjemikaliebestandighet og er flammehemmende uten tilsetningsstoffer.

KJENNETEGN

 • Amorf struktur med glassovergangstemperatur på 220 C
 • Transparent
 • Utmerket hydrolysemotstand
 • Gud kjemikaliebestandighet
 • Gud temperaturmotstand
 • Lavt opptak av mikrobølger

PPA

Polyftalamid (PPA) er en semi-krystallinsk og delvis aromatisk høytemperaturplast, som kan brukes i lange perioder med temperaturer opp til 185 C. PPA har svært gode mekaniske egenskaper og høy stivhet til en rimelig pris.

KARAKTERISTISK

 • Halvkrystallinsk struktur med en glassovergangstemperatur på 126 C og et smeltepunkt på 312 C
 • Svært gode mekaniske egenskaper, som stivhet og strekkfasthet
 • Gode krypeegenskaper opp til 200 C
 • God kjemikaliebestandighet mot oljer, fett, aromatiske og alifatiske hydrokarboner. Begrenset til sterke syrer.
 • Relativt lavt fuktopptak
 • Gode slitasje- og friksjonsegenskaper

PPS

Polyfenylensulfid (PPS) er en aromatisk høytemperatur semi-krystallinsk plast med en glassovergangstemperatur på 85-90 C og et krystallinsk smeltepunkt på 280-290 C. PPS har gode krypeegenskaper, kjemisk motstand mot en rekke organiske og ikke organiske løsninger. Og den er også flammesikker uten tilsetningsstoffer. Bruken av PPS i sin naturlige form er begrenset på grunn av de dårlige mekaniske egenskapene. Interferens med glassfiber forbedrer de mekaniske egenskapene dramatisk. De fleste bruksområdene er med forsterket glassfiber PPS.

KJENNETEGN

 • Driftstemperatur på 220-2240 C
 • Gode krypeegenskaper
 • Utmerket kjemikaliebestandighet
 • Eksepsjonelt høy stivhet og hardhet opptil 80 C
 • flammehemmende middel uten tilsetningsstoffer
 • Flyter bedre enn de fleste andre høytemperaturplaster
 • Begrenset slagfasthet
 • Begrensede fargevalg

PSU

Polysulfon (PSU) er en amorf, aromatisk høytemperaturplast. I likhet med PEI, PES og PSU er den karakterisert som en kryssbestandig, kjemisk motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og flammehemmende middel. PSU har en lavere pris enn PEI og PES, generelt litt dårligere egenskaper.
KJENNETEGN

 • Amorf struktur med en Tg på 190 C
 • Utmerket hydrolysemotstand
 • God kjemikaliebestandighet
 • Beskyttet mot flammer
 • Høy varmebestandighet
 • Bra for mikrobølgeovner

ABS

Akrylnitril – Butadien – Styren (ABS) er en blanding av SAN-blokkkopolymer med en butadiengummi. ABS har høyere slagfasthet, men lavere stivhet enn SAN. Egenskapene til ABS varierer mye avhengig av hvor mye butadiengummi og akrylonitril som brukes i kopolymeren.

KJENNETEGN

 • Amorf struktur med en Tg på 105-115 C, avhengig av kvaliteten på ABS
 • Ugjennomsiktig med vanligvis en litt gul tone
 • Høyglans
 • Høy stivhet og hardhet opp til 80 C
 • Slagfast, selv ved -40 C
 • Høy motstand mot riper
 • Kjemikaliebestandig, spesielt mot dannelse av mikrospray
 • Utmerkede elektriske egenskaper
 • Ikke motstandsdyktig mot UV

PVC

Polyvinylklorid (PVC) er en amorf vare. Ved produksjon av PVC kan du bruke forskjellige polymeriseringsmetoder, og på blandingsstadiet kan du påvirke egenskapene mer enn med noen annen plast, alt fra veldig myk (f.eks. hageslange) til stiv og seig (f.eks. avløpsrør). PVC skilles vanligvis ut som en av tre forskjellige typer: stiv, plastisert og lateks.
KJENNETEGN

 • Lav materialkostnad og tetthet
 • Utmerket kjemikaliebestandighet
 • Absorberer ikke fuktighet
 • Resistent mot mikroorganismer
 • God langsiktig styrke
 • Matgodkjente karakterer er tilgjengelige
 • Selvslukkende (når den ikke er plastifisert)
 • God UV-motstand
 • Saltsyre dannes under termisk dekomponering (brann/brenning)

PP

Polypropylen (PP) er en semi-krystallinsk vare. Polypropylen kan forekomme som homopolymer, tilfeldig eller blokk-kopolymer avhengig av polymerisasjonsmetoden. Polypropylen kan også blandes med elastomerer f.eks EPDM, fylles med talkum (kritt) eller forsterkes med glassfiber. På denne måten er det mulig å oppnå flere kvaliteter med vidt forskjellige egenskaper enn det som kan oppnås for noen annen plast. Visse kvaliteter av polypropylen kan håndtere en kontinuerlig temperatur på 100 C pluss topper på opptil 140 C, og kan derfor klassifiseres som ingeniørplast. KJENNETEGN

 • Lav materialkostnad og tetthet
 • Utmerket kjemikaliebestandighet
 • Absorberer ikke fuktighet
 • Matgodkjente karakterer er tilgjengelige
 • Tretthetsmotstand
 • Dårlig UV-motstand (umodifisert)
 • Skjør ved lave temperaturer (umodifisert)
 • Dårlig motstand mot riper

PE

Polyeten (PE) er en semi-krystallinsk vare. Polyeten kan klassifiseres i forskjellige grupper avhengig av tettheten og sidegrenene på polymerkjedene: UHMWPE – Ultra høy molekylvekt, HDPE – Høy tetthet, MDPE – Middels tetthet, LLDPE – Lineær lav tetthet, LDPE – Lav tetthet, PEX – Tverrbundet. Ved polymerisering av etylen til polyetylen er det ulike prosesser som resulterer i mer eller mindre sidegrener på molekylkjedene. Et mindre antall sideavstivere gir høyere krystallinitet, molekylvekt og tetthet.
KJENNETEGN

 • Lav materialpris og tetthet
 • Utmerket kjemikaliebestandighet
 • Ubetydelig fuktighetsabsorpsjon
 • Matgodkjente karakterer er tilgjengelige
 • Høy elastisitet ned til < – 50 C
 • Utmerket slitestyrke (UHMWPE)
 • Enkel å fargelegge
 • Stivhet og strekkfasthet
 • Tåler ikke temperaturer over 80 C
 • Vanskelig å male

PS

Polystyren (PS) er en krystallklar amorf vare. Polymeriseringen av styren resulterer i en gjennomsiktig, stiv og hard plast med høyglans finish. Dessverre er den veldig sprø. For å ofre gjennomsiktigheten og stivheten kan den blandes med 5 – 10 % butadiengummi (BR) for å få det som kalles høystøtpolysyren (HIPS), med en slagstyrke på opptil 5 ganger høyere enn standard polystyren. KJENNETEGN

 • Lav materialkostnad
 • Høy gjennomsiktighet (88 %)
 • Ubetydelig fuktighetsabsorpsjon
 • Matgodkjente karakterer er tilgjengelige
 • Høy hardhet og overflateglans
 • Skjør
 • Dårlig kjemikaliebestandighet
 • Lav mykgjøringstemperatur
 • Blir gul hvis den blir stående utendørs