policy

Our policy

Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler informerer deg om hvordan vi bruker personopplysninger sendt til oss, eller personlig informasjon samlet inn av oss online (ved hjelp av informasjonskapsler). Denne policyen er tilgjengelig på www.mapeplastics.se

Mape Plastics AB vil alltid overholde gjeldende personvernlover, og vil sikre at personopplysninger behandles konfidensielt. Mape Plastics AB vil ikke, med mindre det er lovlig eller ved juridisk bindende avgjørelse fra vedkommende myndigheter, gi personopplysninger til tredjeparter uten forhåndssamtykke, med mindre det er spesifikt angitt her.

Mape Plastics AB vil behandle følgende personopplysninger:

  • Navn, telefonnummer og e-post for å behandle en forespørsel når du fyller ut skjemaet på nettstedet www.mapeplastics.se
  • IP -adressen din for å effektivisere bruken av nettstedet vårt
  • Hvis du kontakter Mape Plastics AB, lagrer vi korrespondanse eller kommentarer, som kan inneholde personlig informasjon, for å gi bedre service hvis du kontakter Mape Plastics AB igjen.

Lovlighet av behandlingen

Mape Plastics AB vil:

Behandle dine personopplysninger lovlig, riktig og på en åpen måte. Samle dine personopplysninger for de angitte og legitime formålene som er angitt i denne policyen, og vil ikke behandle dine personlige opplysninger på noen måte som er uforenlige med disse formålene. Samle inn og behandle personopplysninger som er tilstrekkelige, relevante og nødvendige for formålene de samles inn og brukes til. Behandle personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn til. Ta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre uautorisert tilgang, ulovlig behandling og uautorisert eller utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade på personopplysninger, og derved sikre et passende sikkerhetsnivå. Ta alle rimelige skritt for å sikre at dine personlige opplysninger er riktige og oppdateres uten forsinkelse hvis Mape Plastics AB blir informert eller på annen måte blir oppmerksom på feil informasjon. Slett personopplysninger på forespørsel uten unødig forsinkelse, med mindre det er juridiske grunner til å fortsette behandlingen,

  • Begrens behandlingen på forespørsel med mindre det er juridiske grunner til å fortsette behandlingen.
  • På forespørsel, informer deg om hvilke personopplysninger som har blitt behandlet av Mape Plastics AB i en vanlig og maskinlesbar form.

Rettslig grunnlag for behandling

Mape Plastics AB samler inn og behandler dine personopplysninger om og i den grad du har gitt samtykke.

Hvis og i den utstrekning forespørselen din resulterer i en avtale mellom deg og Mape Plastics AB, vil dine personlige opplysninger som er samlet inn og behandlet da forespørselen ble fremsatt, bli behandlet i den grad det er nødvendig for å oppfylle Mape Plastics ABs forpliktelser i henhold til den aktuelle avtalen. Mape Plastics AB vil videre behandle dine personopplysninger i den grad Mape Plastics AB er forpliktet til det på grunn av lov eller vedtak fra myndigheten.

Personopplysningsassistent

Mape Plastics AB lar en personopplysningsassistent behandle alle personopplysninger gjennom både datalagring og drift av systemene våre. Personopplysningsassistenten kan også lese, ordne og sende personopplysninger i henhold til instruksjoner fra Mape Plastics AB. Personopplysningsassistenten behandler bare personopplysningene dine på servere som ligger innenfor grensen mellom EU og EØS og som kontrolleres av personopplysningsassistenten.

Informasjonskapsler-Er tredjeparter uavhengig av Mape Plastics AB bruker informasjonskapsler for å gi et mer brukervennlig nettsted. Tredjeparts informasjonskapsler kan også brukes (f.eks. Google Analytics eller andre verktøy) for analyse og / eller trafikkforbedring og besøk.

Hvis du ikke vil ha informasjonskapsler installert på datamaskinen din eller ønsker å begrense behandlingen av slik informasjon, kan nettleseren din i noen tilfeller tillate deg å velge bort eller anonymisere IP -adressen din.

Sikkerhet

Mape Plastics AB sikrer at passende tekniske og organisatoriske tiltak iverksettes for å beskytte dine personlige data mot uautorisert tilgang eller ødeleggelse, ulovlig behandling eller utilsiktet tap eller skade. Mape Plastics AB bruker en sikker server der dine personopplysninger behandles og begrenser tilgangen til personopplysninger i organisasjonen. Fullmakt til å få tilgang til personopplysninger gis bare til enkeltpersoner i organisasjonen, så vel som til Personopplysningsassistenten, med det ene formålet å kunne utføre sine oppgaver.

Endringer i denne personvernerklæringen

Selskapet AB forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen etter behov, for eksempel for å følge endringer i lover og forskrifter. En slik endring vil bli publisert på Mape Plastics ABs nettsted.

Kontakt

Mape Plastics AB, Sågvägen 6, SE-506 40 Borås

T:  +46 33 41 70 30 , Epost:  info@mapeplastics.se