Vi stärker Mape Plastics-teamet!

juni 30, 2021

Vi har varit aktiva i 20 år inom plastindustrin. För att fortsätta utveckla och föryngra oss själva tar vi in nästa generation.

Välkommen Carl Waldenström!